Bulgarian  Russian 
 
 

ИнтерКом Сървей ООД («InterCom Survey LTD») е международна, активно развиваща се фирма за независим контрол.

Основен предмет на дейност: независим морски и стоков контрол, включващ извършване на количествен и качествен контрол, а също така контрол по време на товарене, разтоварване и складиране на стоки.

Специализация: качествен и количествен контрол на насипни товари, предимно твърдо гориво /въглища, кокс/. Обхватът на предлаганите услуги непрекъснато се разширява.

ИнтерКом Сървей ООД има за цел да подпомогне бизнеса на своите клиенти и да защити техните интереси чрез извършване независими морски и стокови инспекции, професионални експертизи, становища и технически анализи и предоставяне на клиента на обективни резултати за качеството и количеството на продукцията.

Без значение колко сложни могат да бъдат ситуациите, пред които ще бъдем изправени в хода на нашата дейност, ние можем да уверим нашите клиенти, че крайният резултат ще бъде успешен.

Ние от ИнтерКом Сървей ООД държим на учтиво и професионално обслужване, стремим се да постигнем най-добрия резултат и удовлетворение на клиентите си. Нашият стандарт на работа се състои в безкомпромисна лоялност, гарантирана надеждност и непоколебим професионализъм. Стриктната независимост и обективността са сред нашите главни приоритети.

Фирмата е сертифицирана по стандарт БДС EN ISO 9001.


Принципи на работа:

Обективност – нашите заключения са добре обосновани, безпристрастни и непредубедени. Ние винаги търсим най-доброто решение и се стремим да следваме истината.

Лоялност – нашият подход към работата ни се ръководи от отговорността и честността ни и се базира на дълбоко уважение към нашата професия. Ние винаги заставаме зад нашата позиция и избор.

Независимост – въпреки, че сме малка компания, ние успяваме да устоим на натиска по време на нашата работа.

Професионализъм – Въпреки че имаме дългогодишен  опит и добри познания като специалисти в нашата професионална област, не е възможно да знаем всичко. Именно поради тази причина ние винаги ще продължаваме да се учим.

Бърз темп на работа – ние се стараем да бъдем където нашите клиенти имат нужда от нас, за възможно най-кратко време.

Конфиденциалност – ние си отваряме очите и ушите и държим устите си заключени. За нас професионалната етика е над всичко. Затова и предоставяме информация само и единствено на оторизирани страни/ лица.


Наши основни клиенти:

«Euroquest Group LTD»

«Kuzbass Coal Trade LLC»

«Anthracoal LTD»


«ТЕЦ Варна ЕАД»

«Ритъм-4-ТБ ООД»